Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Actualia vastgoedrecht

Anno ’21 gaat de geschiedenisboeken in als een Grand Cru … althans voor de juridische vastgoedpraktijk:

  • Boek III “Goederen” verwijst de zakenrechtelijke principes omtrent het recht van erfpacht, recht van opstal, erfdienstbaarheden, … van Napoleon & consoorten eerstdaags naar het verleden;
  • Boek V “Verbintenissen”, met o.a. een nieuw overmachtsbegrip, volgt in het voetspoor.
  • De nieuwe pachtregelgeving zal weldra een nieuw evenwicht tussen pachtgever en pachter installeren. Een zegen voor lokale (gebieds-)ontwikkelingen?
  • De B2B-wet werd hét nieuwe knipperlicht bij (vastgoed)contracten en/of algemene voorwaarden van uw private partner - aannemer.
  • De rechtspraak omtrent de impact van COVID-19 op vastgoedcontracten vloeide rijkelijk.

Binnen dit webinar geven wij graag een samenvatting van de voornaamste juridische actualia binnen het vastgoedlandschap, met bijzondere aandacht voor de publiek-private context én de problematieken van- / in verhouding met de lokale besturen.

Zoals steeds trachten wij het één en het ander zo bevattelijk mogelijk te maken a.d.h.v. praktijkvoorbeelden.

Presentatie door
Willem Mariën

Duur
1u30

Deelnameprijs
49 EUR incl. btw

Doelgroep
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Deel dit webinar