Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Duurzame gemeenten en het Vlaamse Energiedecreet: verplicht renoveren én energiedelen (?)

In ons streven naar een klimaatneutrale Europese Unie met energietransitie en een meer energie-onafhankelijk België, hoeft het niet te verbazen dat onze energieregelgeving de laatste jaren volop in ontwikkeling is.

Nadat het energiedecreet al voorzag in de mogelijkheid voor ‘actieve afnemers’ om zelfgeproduceerde energie te delen en peer-to-peer te verkopen, bestaan er momenteel ook al méér dan 75 aangemelde (hernieuwbare) energiegemeenschappen in Vlaanderen. Daarnaast werd ook de Vlaamse renovatieplicht uit het Energiedecreet voor niet-residentiële gebouwen bij een notariële overdracht in volle eigendom of bij het vestigen van een opstalrecht of erfpacht, het afgelopen jaar uitgebreid tot residentiële gebouwen.

Waar deze ontwikkelingen ertoe strekken de klimaatvoetafdruk van ons patrimonium te verkleinen, wijst de praktijk uit dat niet alles altijd even duidelijk is (geregeld). Zo steken er steeds meer vragen de kop op omtrent mogelijkheden van het delen en/of verkopen van energie, omtrent de regelingen voor energiegemeenschappen, alsook een meerdere praktische aspecten van de decretale renovatieverplichting.

Tijdens dit webinar nemen we het fenomeen van het energiedelen en -verkopen (incl. de energiegemeenschappen) nader onder de loep, én gaan we ook dieper in op enkele praktische aspecten en gevolgen van de in het Energiedecreet voorziene renovatieverplichting. Dit telkens vanuit het perspectief van het lokale bestuur (dat streeft naar meer duurzaamheid).
Presentatie door
Sam Van Asch

Duur
2u

Deelnameprijs
50 EUR incl. btw

Doelgroep
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

​Het webinar kan achteraf worden herbekeken door dezelfde persoon die oorspronkelijk was ingeschreven.

Deel dit webinar